DRIFTING. Denna sportgren inom Vännäs MK är inget undantag när det gäller pandemin när det gäller hur det sportsliga har påverkats. Sektionsansvarige Anna-Karin E Lindberg ger sin syn på saken.
Hur har verksamheten fungerat och varit under det senaste pandemiåret?
Den har gått på depåfart. Då vår sportgrenssektion är ny och under utveckling så drabbades sektionen hårt av att inte kunna upprätthålla den planering som fanns vintern/ våren 2019/2020.

Vad har Ni gjort?
Träningarna prioriterades, trots starkt neddragen verksamhet. Utvecklingen och ombyggnationen av driftingbanan kunde också tidigareläggas genom Klubbens storsatsning 2020 på anläggningen.
Vad har ni INTE kunnat göra?
Det har varit svårt att trappa upp verksamheten som önskat. Planerade tävlingar, utbildningar, event och annat fick stoppas. Att som ny aktör försöka nätverka, profilera sig och skapa samarbeten blev betydligt svårare.

Vad är motorsportmässigt ”värst” under rådande förhållanden?
Att inte kunna erbjuda anläggningens möjligheter till medlemmar, förare, aktiva och intresserade.

Hur planerar ni för ”omstarten” när den kommer?
Att färdigställa utbyggnaden av driftingbanan, och att hålla banan öppen och tillgänglig för alla intresserade så mycket det går. Träningsstart är inplanerad, med de restriktioner som krävs. Viktigt också att hålla kontakt med nätverk och information för att vara beredd.

Foto: @lars_foto, Lars Jakobsson