NYTT VERKTYG. Vännäs Motorklubb lanserar som synes nu en ny hemsida med hjälp av verktyget WordPress.
– Det har vi funderat på ett bra tag och fick den nödvändiga sparken i baken när tekniken bakom den tidigare började krångla här under vintern, berättar Roland ”Mikro” Åström (t.v., reds anm) som tillsammans med Mats Ragnarsson utvecklat nya hemsidan vannasmk.se.

Informationskanal
Alla föreningar med något så när livlig verksamhet och självaktning har sedan lång tid tillbaka en hemsida som sitt huvudsakliga informationsorgan och så, givetvis, även Vännäs Motorklubb.

– Nya hemsidan heter vannasmk.se och inte hela klubbnamnet vannasmotorklubb.se som den tidigare hittades på, berättar Ragnarsson och pratar om att klubben även kommer att vara aktiv på Facebook och Instagram och det intimt tillsammans med denna hemsida.

– Sen skapar vi samtidigt generella mailadresser till våra respektive sportgrenar som exempelvis rally@vannasmk.se.

Inte hundra klar
– Vi har nu under en dryg månad byggt och uppdaterat denna nya hemsida, men självklart kan det finnas några luckor och ”barnsjukdomar” som vi får parera och åtgärda allt eftersom, menar Åström och fortsätter:

– Själva är vi mycket belåtna med att äntligen kunna presentera denna nya hemsida och nu ska det bli spännande att höra vad medlemmarna och andra sympatisörer tycker. Sen gäller det att vi framledes håller våra informationskanaler aktuella och där har vi i dessa pandemitider självklart en utmaning då det för närvarande är stopp för de allra flesta aktiviteterna.