Kommittér

Rallycross / Crosskart
Magnus Abrahamsson, sammankallande
Törelvägen 16 C
906 28 Umeå
070-335 35 73
abris71@hotmail.com

Marcus Lindmark
070-695 07 37
marcus.lindmark@trejon.se

 

Utbildningsledare

Magnus Jälmbrant
Envägen 29
911 34 Vännäs
070-644 16 17
magnus.jalmbrant@gmail.com

 

Miljöombud
Magnus Jälmbrant
Envägen 29
911 34 Vännäs
070-644 16 17
magnus.jalmbrant@gmail.com

 

Teknikersamordnare
Jan Carlsson
Liden 64
922 66 Tavelsjö
070-380 10 65
voctekniker@gmail.com

 

Rally / Racingspecial
Lennart Fransson, sammankallande
Göranvägen 33
911 33
070-567 49 42
info@franssonsfastigheter.se

 

Leif Sjöström
Rådmansvägen 59
922 77 Botsmark
070-614 11 42
leif@ltsreklam.se

Folkrace

Jonas Lindgren, sammankallande
Vittervägen 122 A
907 51  Umeå
070-669 77 73
jonas-lindgren@hotmail.com

Erik Lind
Pengsjövägen
911 33 Vännäs
070-376 27 68
erik.lind@gmail.com

Motocross / skoter
Gunnar Björk, sammankallande
070-625 07 00
bjork85@gmail.com

Drifting
Jonas Larsson, sammankallande
Umevägen 183
911 35  Vännäsby
070-656 08 01
J.I.teknik@outlook.com

Ungdom
Lina Sundkvist
072-735 62 25
sundkvistlina@gmail.com

Emma Lind
072-522 75 20
emmalind922@gmail.com

MC-kommittén
Gunnar Björk
070-625 07 00
bjork85@gmail.com

Revisor
Jörgen Jonasson
070-344 21 50
jorgen@standardgruppen.se

Enkel Bilsport

Leif Sjöström
Rådmansvägen 59
922 77  Botsmark
070-614 1142
leif@ltsreklam.se


Hemsidan
Mats Ragnarsson
Mariehemsvägen 176
906 60  Umeå
070-660 8702
mats.ragnarsson@gmail.com


Stugkommitté
Jonny Fjellström
Österstrand 13
905 71 Hörnefors
076-313 03 36
johnny@fjellstrom.nu


Materialförvaltare
Stefan Lindahl
072-567 30 61
lindahlbygg@gmail.com


Valberedning
Stellan Forsgren
070-555 29 39

Senaste uppdatering:
2023-04-26