Styrelsen

STYRELSE 2023 - VÄNNÄS MOTORKLUBB

ORDFÖRANDE

ERIK ÅSTRÖM

Vice ORDFÖRANDE

JONAS SUNDQVIST

Sekreterare

Boel Renlund-Granath

KASSÖR

André Hennström

LEDAMOT

MOA FRANSSON

LEDAMOT

NILS ÖSTGÅRD

LEDAMOT

NILS SANDSTRÖM

LEDAMOT

DANIEL JONSSON

SUPPLEANT

PETRA HENNSTRÖM

SUPPLEANT

EMELIE ERIKSSON