Styrelsen

STYRELSE 2022 FÖR VÄNNÄS MOTORKLUBB (UPPDATERAS INOM KORT)

ORDFÖRANDE

ERIK ÅSTRÖM

Umevägen 29
911 32  Vännäs
070-603 8534
erik.astrom81@gmail.com

Vice ORDFÖRANDE

ROLAND "MIKRO" ÅSTRÖM

Umevägen 21
911 32 Vännäs
070-645 48 67
mikro.astrom@telia.com

Sekreterare

Boel Renlund-Granath

Stjärngatan 10
911 30 Vännäs
0935-208 06
070-216 6727

ORDFÖRANDE

André Hennström

Kolksele 30
911 94  Vännäs
070-693 72 45
anrdrehennstrom@telia.com