Miljöpolicy

Miljöpolicy Vännäs Motorklubb 

  • Vännäs Motorklubb ska verka för miljötänkande i alla delar av verksamheten och genom ständigt förbättringsarbete tillse att verksamheten ger upphov till allt mindre belastning på den yttre miljön. 
  • Det ständiga förbättringsarbetet ska stimuleras och påskyndas genom att öka samtliga medlemmars kunskap om den yttre miljön. 
  • Öppenhet och insamlande av erfarenhet skall prägla vårt miljöarbete. 
  • Resultatet ska kommuniceras till alla medlemmar och vara lättillgängligt för intressenter och allmänhet. 
  • Vår verksamhet ska följa Svenska Bilsportförbundets och Svenska Motorcykelförbundets miljöpolicy och klubbstyrelsen beslutande åtagande. 
  • Miljöpolicyn ska utgöra grund för miljömål i vårt ständiga förbättringsarbete. 

 

Fastställd vid årsmötet 18/4 2007. 

 

Simon Jälmbrant 

Ordförande