Dela:

VERKSAMHETSÅRET 2022. Under onsdag kväll avhandlade Vännäs MK sitt verksamhetsår 2022 där mötesordförande Ulf Eriksson styrde och jobbade för att hålla tempo att landa mötets 17 officiella punkter.
– Med någon dags distans måste jag säga att det var ett väldigt bra årsmöte och ett mycket välbesökt sådant, säger ny omvalde ordförande Erik Åström till vannasmk.se.

Tyst minut
Innan kvällens möte hölls det en tyst minut för Roland ”Mikro” Åström. En stark VMK-profil under många år som kommer att vara saknad för lång tid framåt. Ordförande Erik Åström hälsade alla välkomna och sedan utsågs Ulf Eriksson att leda och hålla sig till den fastställda dagordningen.

Ekonomi i balans
Vännäs MK redovisade en omsättning för 2022 med runt 1 439 000 kronor. I resultaträkningen visade klubben ett överskott med ca 166 000 kronor. Styrelsens förslag var att balansera detta resultat inför nästa verksamhetsår. Klubben har genom detta beslut ett eget kapital på nästan 800 000 kronor.

– Det känns bra och då har vi ändå kostat på Pengfors med en hel del medel (läs: asfaltering mm).

Styrelse & revisorer
Erik Åström valdes om för ytterligare ett år. Nils Sandström samt André Hennström omval för 2 år. Jonas Sundqvist nyval 2 år samt Moa Fransson fyllnadsval 1 år.
Suppleanter blev Petra Hennström (sittande) samt omval för Emelie Eriksson 2 år.
Revisor omval 1 år blev Jörgen Jonasson (sammankallande) samt Hans Inge Smetana.

Styrelsearbetet
I det kortsiktiga planet gäller det att uppdatera medlemsregistret inför kommande tävlingssäsong samt att förbereda läger & kurser på Pengfors Motorstadion.

– Det känns verkligen som vi har en framtidstro i klubben, säger Erik Åström och fortsätter:

– Den som som inte kunde närvara vid vårt årsmöte är välkommen att mejla till vmk@vannasmk.se om man vill ta del av verksamhetsberättelsen.

Uppmärksammade händelser under året
» Mathias Johansson SM-brons drifting
» Erik Sjöström SM-brons Rally grupp F
» Magnus Abrahamsson SM-brons Rallycross 2150


Styrelsen hos Vännäs MK inför 2023.
Från vänster: Jonas Sundqvist (vice ordförande), Erik Åström (ordförande), Nils Östgård, Emma Fransson, Boel R Granath (sekreterare), André Hennström (kassör), Nils Sandström, Petra Hennström.
Saknas: Daniel Jonsson