Dela:

RALLY SWEDEN. Andra Umeåupplagan av VM-tävlingen Rally Sweden har gått i mål och det på ett väl
genomfört sätt såväl sett till det sportsliga – Grattis Ott och Oliver med flera! – som det arrangörsmässiga.

600 funktionärer
Vi i Vännäs MK har även i denna vinters VM-rally haft ett stort funktionärsengagemang på fyra specialsträckor plus Shakedown – Brattby, Floda, Norrby, Sarsjöliden och Håkmark – och totalt varit närmare 600 tjänstgörande funktionärer på olika platser och i olika roller. Allt från VMK:are, byaföreningar till andra motorklubbar.
Utöver detta var Krister Etting även sträckchef för Västerviksträckan och vi hade flera andra cheffunktionärer på plats.

”Kavlat upp ärmarn”
Detta efter att Ni stigit upp i ”dyngottan”, kavlat upp ärmarna, varit glada och positiva till Ert uppdrag och mot gästerna från världens alla håll och kanter och rakt igenom uppträtt på ett mycket professionellt sätt trots att det varit rejält långa och lite småhuttriga arbetspass.
Sammanlagt har vi i Vännäs MK, tillsammans med andra föreningar och eldsjälar, gjort ett mycket bra jobb och det är givetvis ingen nackdel att det, förutom ansvarstagandet för motorsporten på denna höga nivå, även ger en rejäl intäkt till klubben.

Oerhört stolt
Jag (bild) är oerhört stolt över att tillhöra Vännäs Motorklubb när jag nu ännu en gång noterat det fantastiskt starka engagemanget och blir extra varm i hjärtat när jag, med övertygelse, nu tänker på att vår ”Mikro” Åström säkerligen sitter i sin rallystol där uppe i himmelen och känner en stolthet över att hans VMK, ännu en gång, klarade av sitt åtagande på ett mycket bra sätt.

Extra tack
Sist vill jag rikta ett par extra tack.
Först och främst till min pappa och bror. Trots chocken efter Mikros bortgång så orkade vi fortsätta kämpa och det är med tårar och stolthet jag blickar tillbaka på vår dag på SS 3/6 i Sarsjöliden då vi alla var samlade och gjorde vårt bästa för Mikro och klubbens bästa.
Sedan ett stort tack till vårt bandnings- och pilningsteam med Simon, Stefan, Urban och Jonas i spetsen. Wow vad ni har slitit.
Och till Lycksele MK. Ett häftigt bevis på att när motorklubbar samarbetar gynnar det alla och jag blev mer övertygad om att om vi motorklubbar i ÖNBF blir bättre på att samarbeta så kommer inte bara Rally Sweden bli bättre och lättare för oss, utan det kommer gynna motorsporten överlag i norr.

Ännu en gång TACK för Din insats för arrangemanget av RALLY SWEDEN och VÄNNÄS MK:s del i det hela.

ERIK ÅSTRÖM
Ordförande