Dela:

ÅRSMÖTE. Under onsdag kväll den 9 juni avhandlade Vännäs Motorklubb sitt årsmöte för verksamhetsåret 2020 och detta ute på Pengfors Motorstadion med ett trettiotal närvarande medlemmar.
Från valberedningen kunde man presentera ett namn till den vakanta platsen som ordförande.
– Det känns väldigt hedrande och inspirerande att jag förtroendet av medlemmarna i klubben att bli ordförande i en av Vännäs största föreningar, säger den nyvalda ordföranden Erik Åström till vannasmk.se.

Covid-19
Vännäs Motorklubb har som det mesta i vårt samhälle varit hårt drabbad runt sin verksamhet.
I den presenterade verksamhetsberättelsen för 2020 gick det att utläsa att föreningen hade en omsättning på cirka 1,4 miljoner.

– Föreningen gick back ca 38 000 konor trots Corona, som gjorde att alla tävlingar efter SM-rallyt ställdes in, med några få undantag, och en investering på ca 350 000kr på halkbanan på Pengfors. Vi stängde böckerna med ett eget kapital på ca 500 000 kronor, säger Erik Åström (bild).

Stort kontaktnät
Att hitta en sådan här välmeriterad ordförande lovar gott för framtiden.

– Extra hedrande känns det att eftersom Jag har varit involverad i klubben på ett eller annat sätt sedan barnsben.

Vad tror du att du kommer kunna bidra med?
– Vännäs MK har ett väldigt väl fungerade kommitté-arbete så det dagliga arbetet kring tävlingar och dylikt överlåter jag till experterna. Men i mina tidigare roller inom föreningslivet i Vännäs så har jag skapat ett stort kontaktnät inom kommun- och näringslivet. Sedan tror jag att jag kan bidra med utveckla styrelsearbetet och synliggöra föreningen.

Styrelsens sammansättning:
Ordförande: Erik Åström
Vice ordförande. Roland ”Mikro” Åström
Kassör: André Hennström
Sekreterare. Boel Renlund Granath
Ledamöter: Nils Östgård, Nils Sandström, Daniel Jonsson

Suppleanter:
Emelie Eriksson
Petra Hennström